หน้าแรกสร้างโรงงาน GMP
ออกแบบโรงงานโกดัง ผลงานรับสร้างโรงงาน โกดัง แบบโรงงานGmpสำเร็จรูป ติดต่อเราก่อสร้างโรงงาน
รับสร้างโรงงาน

 

รับสร้างโรงงาน ก่อสร้างโรงงานขนาดเล็ก สร้างโรงงานมาตรฐานGMP/HACCP รับสร้างโกดังสินค้า อาคารสำนักงาน รับRenovateโรงงาน รับเขียนแบบโรงงาน ออกแบบโรงงานGMP เขียนแบบโกดัง คลังเก็บสินค้า

 • รับสร้างโรงงาน รับสร้างโรงงานขนาดใหญ่ หรือ ขนาดเล็ก MINI FACTORYรับสร้างโกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดย่อม เป็นธุรกิจขนาดเล็กมีการลงทุนในการดำเนินงานไม่สูง พร้อมออกแบบเขียบแบบยื่นขอปลูกสร้างให้ฟรี
 • รับสร้างโรงงานGMP/HACCP ขยายโรงงาน ขยายโกดังเก็บสินค้า
 • รับงานระบบพื้น Epoxy โรงงาน งานกันซึมถังน้ำ เปลี่ยนหลังคาโรงงาน รับสร้างอพาร์ตเม้นท
 • บริการรับสร้างโรงงาน รับสร้างโรงงานขนาดเล็ก รับสร้างโกดัง พร้อมทั้งบริการออกแบบโรงงาน ออกแบบโกดัง เขียนแบบโรงงาน เขียนแบบโรงงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ฟรีค่าออกแบบ-เขียนแบบโรงงานมาตรฐานGMP/HACCP
 • บริษัทเราไม่เก็บเงินงวดเซ็นต์สัญญาเหมืิอนบริษัทรับสร้างโรงงานอื่นๆ ให้ลูกค้าสบายใจได้ในบริการของเรา
 • ร่างสัญญาก่อสร้างโรงงานขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้า ด้วยความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
 • รับสร้างโรงงาน สร้างโกดัง ในราคายุติธรรม ออกแบบ เขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า และขนาดที่ดินของลูกค้าเป็นหลังๆไป
 • ดำเนินงานโดยทีมช่าง สถาปนิก วิศวกร มืออาชีพ
 • รับสร้างโรงงาน รับเหมาก่อสร้างโกดัง โดยให้คุณเป็นผู้กำหนดราคาเองได้
 • รับออกแบบโรงงาน ออกกแบบโกดังสินค้า โกดังให้เช่า ออกแบบโรงงานสำนักงาน
 • รีบออกแบบก่อสร้างโรงงานตามมาตรฐานGMP

 

 

   
โรงงานGMP F-201 แบบสร้างโรงงาน GMP
สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน
โรงงาน F-101 โรงงาน F-102
แบบโกดัง โกดังขนาดเล็ก
โกดังขนาดเล็ก F-301 โกดังขนาดเล็ก F-302
รับสร้างโรงงาน
โกดังสินค้า+สำนักงาน F-303 โรงงานขนาดเล็ก F-304
รับสร้างโรงงานGMP สร้างโรงงานGMP
โรงงานขนาดเล็ก GMP 202 โรงงานขนาดเล็ก GMP 203
โรงงาน GMP 204 โรงงาน GMP 204

โรงงานขนาดเล็ก 205

โรงงานขนาดเล็ก 205
โกดังเก็บสินค้า+สำนักงาน 206 โกดังเก็บสินค้า+สำนักงาน 206
โกดังเก็บสินค้า+สำนักงาน 207 โกดังเก็บสินค้า 208
โกดังเก็บสินค้า 209 โกดังเก็บสินค้า 209
อาคารสำนักงาน +โกดังสินค้า 210 อาคารสำนักงาน +โกดังสินค้า 210
อาคารสำนักงาน3ชั้น +โกดังสินค้า 211 อาคารสำนักงาน3ชั้น +โกดังสินค้า 211
อาคาร212 อาคาร 212
F 213งานออกแบบสร้างอาคารโรงานGMP

ขนาดอาคารโรงงาน 20.00ม. ยาว 44.00ม.

 

F 214 งานออกแบบสร้างอาคารโรงานGMP

ขนาดอาคารโรงงาน 20.00ม. ยาว 30.00ม.

F 215 งานออกแบบสร้างอาคารโรงานGMP

ขนาดอาคารโรงงาน 25.00ม. ยาว 20.00ม.

F 216 งานออกแบบสร้างอาคารโรงานGMP

ขนาดอาคารโรงงาน 20.00ม. ยาว 30.00ม.

เหมาะสำหรับก่อสร้างเป็นสำนักงานรวมกับโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า

ใช้ที่ดินปลูกสร้างอาคารโรงงานประมาณ 1.5 ไร่